Wie zijn wij?

Over Aliboxpro en Alibox

Aliboxpro en Alibox zijn gemaakt door het bedrijf Calcul8 (Calculate). De programma’s zijn ontwikkeld door een aantal ICT deskundigen in nauwe samenwerking met fiscalisten en ervaringsdeskundigen en uitvoerig getest door diverse advocaten en de Werkgroep Alimentatienormen.

Reden voor ontwikkeling

De toegankelijkheid en complexiteit van de alimentatieberekening is momenteel zeer actueel. Ruim drie jaar geleden constateerden wij dat er voor particulieren geen gedegen programma bestond om zelf berekeningen te maken. Dit was voor ons de reden om te starten met de ontwikkeling van Alibox, de versie voor consumenten. Na bestudering van de bestaande programma’s voor advocaten en mediators besloten wij ook een versie te maken voor professionals, namelijk Aliboxpro. Onze missie is om de alimentatieberekening toegankelijker, transparanter en eenvoudiger te maken voor iedereen.

Ontwikkeling

Aliboxpro en Alibox zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van de klant. De programma’s zijn volledig gebaseerd op de huidige jurisprudentie en Trema normen.
Beide programma’s zullen verder worden ontwikkeld waarbij de vragen en wensen van u, de klant, de basis zullen vormen.

Onafhankelijkheid

Aliboxpro en Alibox zijn en blijven onafhankelijke berekenprogramma’s. Wij zijn op geen enkele manier betrokken in het familierecht.
De helpdesk van Alibox zal, in tegenstelling tot de helpdesk van Aliboxpro, alleen vragen beantwoorden om het mogelijk te maken om de berekening in te vullen. De helpdesk verwijst particulieren actief door naar licentienemers van Aliboxpro als er andere, complexere vragen worden gesteld. Alibox blijft op deze manier onafhankelijk en levert licentienemers van Aliboxpro extra klanten op.

Bij de helpdesk van Aliboxpro kunnen licentienemers terecht met vragen op het gebied van technische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning.